راهنمای چاپ کارت پرسنلی

۸ نکته مهم در طراحی کارت شناسایی غیر قابل جعل
آوریل 13, 2019 بدون دیدگاه در اخبار و مقالات
 نکاتی در طراحی کارت شناسایی کارتهای چاپ شده توسط چاپگر های بدون تصعید رنگ آفست در تعداد انبوه دارای کیفیت یکسانی هستند. اما اگر طراحی نشان ها و علامت ها صحیح باشد نتایجی که با چاپگر تصعید رنگ رومیزی نیز به دست می آید با چشم غیر مسلح به ...
ادامه مطلب