زیر سامانه مستند سازی زیرنویس

مستند سازی زیرنویس آریستا (Arista Document Manager) 

زیر سامانه مستند سازی زیرنویس (Document Manager) با ارائه قابلیت های گوناگون امکان تهیه، تنظیم، هماهنگی و ویرایش مستندات مربوط به منبع (ویدیو) مانند زیرنویس و مقالات در قالب های استاندارد SRT، Wordو TXT  را فراهم میکند.

آریستا Document Manager

یکی از امکانات جدید سامانه آریستا امکان تهیه، تنظیم، هماهنگی و ویرایش مستندات منبع مانند زیرنویس و مقالات در قالب های استاندارد SRT، Wordو TXTمبباشد. تبدیل فایل های متنی، ورد و زیرنویس به یکدیگر، امکان نمایش زیرنویس بر روی ویدیو با رنگ، سایز، فونت و رنگ پس زمینه دلخواه، پشتیبانی از رمزگذاری های مختلف متنی، جستجوی متن، تعریف کلیدهای میانبر و امکان ویرایش فایل های ورد در داخل برنامه قسمتی از امکانات و ابزارهای این نرم افزار جهت مدیریت بر مستندات شبکه های آرشیوی می باشند.

نرم افزار مستند سازی زیرنویس

ویژگی ها

  • تهیه زیرنویس
  • هماهنگی و ویرایش زیرنویس
  • پشتیبانی از مستندات در قالب های استاندارد SRT،Word،TXT
  • امکان نمایش زیرنویس بر روی ویدیو با قابلیت تعیین رنگ، سایز، فونت و رنگ پس زمینه
  • امکان انتقال متن از فایل متنی، Word و زیرنویس به یکدیگر
  • پشتیبانی از رمزگذاری های مختلف متنی
  • تعریف کلیدهای میانبر توسط کاربر
  • قابلیت جستجو در متن
  • افزودن و جستجو و امضا مدیا