زیر سامانه سرویس پشتیبان گیری آریستا

سرویس پشتیبان گیری آریستا

نگهداری و استفاده بهینه از اطلاعات موجود چالش اساسی بسیاری از سازمانها و موسسات می باشد. چالشهایی همچون ظرفیت محدود مخزن، وابسته بودن به هارد دیسک های متصل ( Raid set,…)، نگهداری و استفاده به صورت Online، ریسک خرابی دستگاه یا هارد دیسکهای متصل، وابستگی به سرور های متصل به مخزن جهت جابجایی اطلاعات پیش روی مدیران و کاربران خواهد بود. به طور خلاصه امنیت و ظرفیت، دو اشکال مهم در استفاده همیشگی از مخازن اطلاعاتی می باشد. بهتر است یک کپی از اطلاعات به محل دیگری منتقل شود تا ضمن حفظ امنیت اطلاعات، فضای مفید مخزن صرف امور جاری مجموعه و کاربران گردد. مناسب ترین راهکار استفاده از LTO Tape می باشد. دستگاه Tape Drive با استفاده از نوارLTO قادر به ذخیره کردن حجم زیادی از اطلاعات می باشد. با انتقال اطلاعات مخزن به نوارهای LTO ضمن حفظ امنیت اطلاعات و ایجاد نسخه پشتیبان می توان به صلاحدید، این اطلاعات را از مخزن پاک کرده و فضای کاری کاربران را افزایش داد.

زیر سامانه سرویس پشتیبان گیری (TFI Arista Tape Service) راهکاری جامع جهت استفاده از دستگاههای Tape Driveمی باشد. این نرم افزار توانایی تهیه نسخه پشتیبان (Backup) و بازیابی نسخه پشتیبان (Restore) از روی نوارهایLTO را دارا می باشد. همچنین این نرم افزار به منظور استفاده در شبکه های تلویزیونی و آرشیوهای چند رسانه ای بهینه شده است. علاوه بر پشتیبانی از فایل سیستم استاندارد LTFS که جدیدترین فایل سیستم ارائه شده توسط سازمان مربوطه می باشد این نرم افزار از فایل سیستم اختصاصی شرکت بین المللی تهران فراژه (TFAT) نیز پشتیبانی می نماید.

بک آپ سرور

ویژگی ها

  • پشتیبانی از استانداردهای LTO
  • توانایی برقراری ارتباط و استفاده از کلیه دستگاههای LTO Tape Drive از شرکتهای مختلف
  • دارای دیتابیس داخلی جهت ثبت Backup و جستجوی اطلاعات نوار یا فایل به صورت Offline
  • قابلیت استفاده به صورت مستقل و متصل به اتوماسیون آریستا
  • قابلیت استفاده Tape Library جهت بازیابی اتوماتیک
  • قابلیتClone کردن نوار LTO (کپی یک نوار از روی نوار دیگر)
  • قابلیت Disaster Recovery نوار
  • پشتیبانی از فایل سیستم LTFS
  • قابلیت جستجو و بازیابی (Search and Restore)
  • تهیه نسخه پشتیبان از Metadata و Shot List ها به صورت اتوماتیک