NVIDIA Virtual Compute Server

با گسترش تعداد سرورها در یک دیتاسنتر، مهندسان شبکه به دنبال مجازی سازی سرورها از طریق یکی از تکنولوژی ها مانند VMware، Red Hat، Nutanix و یا Citrix هستند.

با توجه به اینکه تکنولوژی مجازی سازی سرورها بر اساس مفهوم Hypervisor – Based می باشد، بنابراین تمام توان پردازشی سرورها و VM های درون آنها به تجهیزات فیزیکی Host محدود می شود. حال با استفاده از ویژگی NVIDIA vCopmute Server قادر خواهیم بود که Hypervisor را با یک نوع GPU انعطاف پذیر مجهز کنیم، تا از طریق آن کاربران بتوانند انواع محاسبات خود همچون محاسبات مربوط به AI، deep learning، data science و HPC را بر روی هسته های پردازشی GPU انجام دهند.

این تکنولوژی قادر خواهد بودتا بیش از ۶۰۰ هسته GPU را برای انجام محاسبات سنگین مورد استفاده قرار دهد. همچنین با استفاده از ویژگی GPU Sharing قادر خواهیم بود تا اجازه دهیم چندین ماشین مجازی از یک GPU به صورت مشترک استفاده کنند و یا یک VM را برای انجام محاسبات سنگین به چندین GPU مجهز کنیم. که این امکانات بار مدیریتی و مانیتورینگ مهندسان شبکه را به طور چشمگیری پایین می آورد.

لایسنس مورد نیاز :

لایسنس این مدل به نحوی است که به ازای هر GPU یک لاینس یک ساله با پشتیبانی کامل NVIDIA عرضه می گردد که این امکان را فراهم می آورد که تعدادی بار پردازشی در چندین VM بوسیله یک GPU اجرا شوند که نهایتا این موضوع منجر به استفاده از حداکثر منابع می گردد.

لیست قابلیت ها :

قابلیت های NVIDIA Virtual Compute Server

کارت گرافیک های پیشنهادی برای مدل vCOMPUTESERVER

کارت گرافیک های پیشنهادی برای مدل vCOMPUTESERVER

دیگر کارت های قابل پشیبانی :

NVIDIA® Quadro RTX™ ۶۰۰۰, RTX 8000, NVIDIA P40, P100, and P6 for blade form factor.