زیرسامانه کنترل کیفیت خودکار منابع آریستا

زیرسامانه کنترل کیفیت خودکار منابع آریستا (Arista QC) 

یکی از امکانات جدید سامانه آریستا استفاده از سرویس کنترل کیفیت شرکت EditShare می باشد. پارامترهایی که توسط این نرم افزار بررسی و کنترل میشود طیف وسیعی از مشخصه های صدا و تصویر را تشکیل می دهد.به عبارتی پس از اتمام عملیات Quality control توسط نرم افزار فوق گزارش جامع و کاملی از وضعیت کیفی منابع در اختیار خواهد بود. با ادغام این نرم افزار در سامانه اتوماسیون آریستا میتوان پروفایل های مطلوب هر شبکه را تعریف نمود و بر اساس آن گزارش خطاها و یا اخطارهای مختلف کیفی منابع را در اختیار کاربران بخصوص ارزیابان قرار داد.

زیرسامانه کنترل کیفیت خودکار منابع آریستا

ویژگی ها

 • اجرای برنامه بدون نیاز به لاگین در ویندوز
 • ادغام نرم افزار QC شرکت EditShare در اتوماسیون آریستا
 • بررسی فایل ها برمبنای پروفایل های تعیین شده در نرم افزار Qscan
 • نمایش(مانیتورینگ) وضعیت بررسی های کنترل کیفیت
 • امکان ارسال مدیا به QC در قالب یک یا چند پروفایل از پیش تعریف شده
 • مشاهده و دسته بندی Log های نرم افزار
 • امکان دریافت نتیجه به صورت خودکار و یا دستی
 • امکان استفاده از نتیجه کنترل کیفیت توسط ارزیاب و بازبین
 • امکان استفاده از چند سرور جهت کنترل کیفیت بصورت همزمان
 • امکان انجام کنترل کیفیت خودکار چندین مدیا بصورت همزمان
 • بررسی انواع مشخصه های صدا و تصویر