فرم دعوت به همکاری

مشخصات فردی خود را وارد نمایید.

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

جنسیت*
ورودی نامعتبر

وضعیت خدمت
ورودی نامعتبر

وضعیت تأهل*
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد*
/ / ورودی نامعتبر

محل تولد*
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت*
ورودی نامعتبر

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

 
خلاصه سوابق تحصیلی و کاری

آخرین مدرک تحصیلی*
لطفا مدرک تحصیلی را مشخص کنید

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

دانشگاه*
ورودی نامعتبر

سال فارغ التحصیلی*
ورودی نامعتبر

سابقه کار*
ورودی نامعتبر

 
تواناییهای تخصصی خود را مشخص نمایید.

عنوان شغلی*
ورودی نامعتبر

#C*
ورودی نامعتبر

ASP.NET*
ورودی نامعتبر

Java*
ورودی نامعتبر

J2ee*
ورودی نامعتبر

Oracle*
ورودی نامعتبر

SQLServer*
ورودی نامعتبر

MVC*
ورودی نامعتبر

UML*
ورودی نامعتبر

RUP*
ورودی نامعتبر

سایر تواناییها

مهارت زبان انگلیسی

خواندن*
ورودی نامعتبر

نوشتن*
ورودی نامعتبر

مکالمه*
ورودی نامعتبر

تواناییهای تخصصی
ورودی نامعتبر

ارسال فایل رزومه*
ورودی نامعتبر

فقط فایل pdf

نوع همکاری*
ورودی نامعتبر

 
لطفا جهت ثبت نام و تکمیل پرونده استخدامی اطلاعات زیر را تکمیل نمایید. شما با استفاده از رمز و نام کاربری انتخابی خود، می توانید در مراجعات بعدی اطلاعات خود را ویرایش نمایید.

نام کاربری*
ورودی نامعتبر

ایمیل*
ایمیل نامعتبر می باشد

تکرار ایمیل*
ایمیل نامعتبر می باشد

رمز عبور*
ورودی نامعتبر

تکرار رمز عبور*
ورودی نامعتبر

کد امنیتی*
کد امنیتی
  تغییرورودی نامعتبر است