چاپگر مستقیم

  • فیلتر ها
rio-pro-secure
سازنده: Magicard

ویژگی غیر قابل جعل بودن و قفل بدنه چاپگر، امکان استفاده در کاربردهای خاص را فراهم نموده است.

pronto
سازنده: Magicard

چاپگری ارزشمند جهت چاپ کارت های PVC

rio-pro
سازنده: Magicard

حرفه ای ترین انتخاب برای چاپ کارت های ایمن و غیر قابل جعل

شرکت های سازنده