سمینار اینترنتی زنده – چهارشنبه 18 ژانویه 2017 ساعت 18:30 و 22:30 به وقت تهران

شرکت ensemble video محصولEnsemble Studio  خود را که  سیستم ضبط وزمان بندی سخنرانی و شامل سخت افزار دریافت سخنرانی، سرورهای رسانه ای، سیستم مدیریت محتوای زنده و ابری است در این سیمنار اینترنتی ارائه می دهد .

یادگیری چگونگی :

  • طراحی سیستم دریافت سخنرانی اتوماتیک و به صرفه برای هر فضایی در دانشگاه
  • زمان بندی ، مدیریت و ضبط سخنرانی ها با ا ستفاده از دستگاه های Monarch LCS و Monarch HD شرکت Matrox
  • مسیر دهی اتوماتیک سخنرانی های ضبط شده به سیستم مدیریت آموزش (LMS)
  • زیر نویس نمودن محتوای سخنرانی و امکان دسترسی تمام بینندگان به آن
  • به کار گیری نرم افزار سرور Wowza برای دریافت سخنرانی زنده و  درخواستی

سمینار اینترنتی رایگان است ولی با توجه به تعداد محدود بایستی ثبت نام انجام شود .

آدرس ثبت نام : http://www.matrox.com/video/en/home