شرکت بين المللی تهران فراژه يکی از شرکت های مطرح در زمينه ارائه راهکارهای جامع در حوزه شخصی سازی کارت، سرور، سامانه های ذخيره سازی و شبکه در ايران می باشد که در سال 1375 تاسيس شده و فعاليت خود را آغاز نموده است.

آينده نگاری اين شرکت طی 20 سال گذشته موجب ارائه راهکارهای جامع و تخصصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گرديده که اين امر منجر به کسب جايگاه ممتاز اين شرکت نزد مشتريان شده است.


 زمينه فعاليت

• اتوماسیون جامع صدا و تصویر آریستا
• سرور، سامانه های ذخيره سازی و شبکه
• شخصی سازی کارت


ارزش ها

• خشنودی کارکنان
• حصول نتيجه از طريق کار تيمی
• خلاقيت در ارائه راهکار به مشتريان
• نوآوری در محصولات و خدمات
• خشنودی مشتريان


ماموريت

ارائه راهکارهای حرفه ای و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به متخصصان، با بکارگيری نيروی انسانی خلاق، نوآور و با تجربه و استفاده از فن آوری های نوين.


چشم انداز

انتخاب برتر حرفه ای های فناوری اطلاعات و ارتباطات


دستاوردها و موفقيت ها

• رتبه 2 در شورای عالی انفورماتيک ايران
• عضويت در سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور
• اخذ جواز واحد توليدی، طراحی و مونتاژ از وزارت صنايع و معادن
• اخذ جواز واحد فنی و مهندسی از وزارت صنايع و معادن
• اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنايع و معادن